تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
disney girls - The Unloved
disney girls

Backstreet Boys - The Unloved

Yeah ooh uh

آره

This one's for the mothers who have lost a child

این یکی برای مادرایی که بچشون رو از دست دادن

And this one's for the gypsies who've left their hearts behind

این یکی برای کولی هایی که قلب هاشون رو پشت سرشون رها کردن

This is for the strangers sleeping in my heart

این برای غریبه هایی که تو قلب من خونه کردن

Who take what they want (yeah) and leave while it's still dark

کسایی که هرچی می خواستن گرفتن (آره) و در حالی که تاریک از غم بود رهاش کردن

No one is glamorously lonely

هیچ کس به طور طلسم آمیر تنها نیست

All by themselves (all by themselves)

همه با خودشونن (همه با خودشونن)

This is a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

This is the music for one last cry

این آهنگی برای آخرین فریاده

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

It's a song for the unloved (the unloved)

این یه آهنگ برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره (هیچ کس دوستش نداره)

This one's for the bridesmaid, never the bride

این یکی برای ساقدوش‌ عروسه، کسی که هرگز عروس نشده

And this one's for the dreamers who locked their faith inside (locked

their faith inside)

و این یکی برای خیال بافایی که ایمانشون رو درونشون محبوس کردن (ایمانشون رو

درونشون محبوس کردن)

And this is for the widows who think there's only one

و این برای بیوه زنایی که فک می کنن تو زندگی فقط یه نفر وجود داره

For the dying fathers who never told their sons

برای پدرای فوت شده ای که هرگز پسراشون رو نشناختن

No one is glamorously lonely

هیچ کس به طور طلسم آمیر تنها نیست

Follow your heart (follow your heart)

از قلبتون پیروی کنید (از قلبتون پیروی کنید)

This is a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

This is the music for one last cry (one last cry)

این آهنگی برای آخرین فریاده (آخرین فریاد)

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

It's a song for the unloved (unloved)

این یه آهنگ برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره (کسی که هیچ کس دوستش نداره)

The unloved

کسی که هیچ کس دوستش نداره

Oh tomorrow the sun will shine

اوه فردا خورشید می درخشه

And dry the tears in your eyes

و اشکای چشمات رو خشک می کنه

Suddenly love comes alive

ناگهان عشق زنده میشه

Suddenly love comes alive

ناگهان عشق زنده میشه

For one last cry

برای آخرین فریاد

Just one last cry

فقط برای آخرین فریاد

Ohh

اوه

This is a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

This is the music for one last cry

این آهنگی برای آخرین فریاده

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

This is a song for the unloved (unloved)

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره (کسی که هیچ کس دوستش نداره)

This is the music for one last cry (one last cry)

این آهنگی برای آخرین فریاده (آخرین فریاد)

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

(This is this is)

(این این)

This is a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

This is the music for one last cry

این آهنگی برای آخرین فریاده

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

It's a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

Song for the unloved (the unloved)

شعری برای کسی که هیچ کس دوستش نداره (کسی که هیچ کس دوستش نداره)

*************************************

Backstreet Boys - Helpless When She Smiles

She keeps the secrets in her eyes

رازاشو پشت چشماش نگه میداره

She wraps the truth inside her lies

حقیقتو پشت دروغاش میپوشونه

And just when I can't take what she's done to me

و درست وقتی که تو مفهوم کاراش موندم

She comes to me

میاد پیشم

And leads me back to paradise

و دوباره منو با خودش میبره بهشت

She's so hard to hold

به دست اوردنش خیلی سخته

But I can't let go

ولی نمیتونم ازش بگذرم

I'm a house of cards in a hurricane

مثل یه خونه ی کاغذی میمونم که گرفتار گردباد شده باشه

A reckless ride in the pouring rain

یا یه راننده ی بی اعتنا تو سیلی از بارون

She cuts me and the pain is all I wanna feel

منو میشکونه و غم تنها چیزییه که میخوام احساس کنم

She dances away just like a child

همیشه مثل یه بچه میرقصه

She drives me crazy, drives me wild

منو عاصی و دیونه میکنه

But I'm helpless when she smiles

(oh when she smiles.. she smiles..)

اما وقتی میخنده دیگه کاری از دستم برنمیاد

Maybe I'd fight it if I could

شاید اگه توانایشو داشتم با این احساسم میجنگیدم

It hurts so bad, but feels so good

احساسی که شدیدا عذابم میده ولی خیلی خوبه

She opens up just like a rose to me

When she's close to me

قتی پیشمه

درست مثل یه گل برام شکوفا میشه

Anything she asked me to, I would

هر چی ازم بخواد حاضرم بکنم

She's out of control

نمیشه کنترولش کرد

But I can't let go

ولی نمیتونم ازش بگذرم

I'm a house of cards in a hurricane

مثل یه خونه ی کاغذی میمونم که گرفتار گردباد شده باشه

A reckless ride in the pouring rain

یا یه راننده ی بی اعتنا تو سیلی از بارون

She cuts me and the pain is all I wanna feel

منو میشکونه و غم تنها چیزییه که میخوام احساس کنم

She dances away just like a child

همیشه مثل یه بچه میرقصه

She drives me crazy, drives me wild

منو عاصی و دیونه میکنه

But I'm helpless when she smiles

(oh when she smiles.. she smiles..)

اما وقتی میخنده دیگه کاری از دستم برنمیاد

When she looks at me (When she looks at me)

وقتی نگاهم میکنه

I get so weak (weak)

اعضای بدنم سست میشه

But I can't let go

ولی نمیتونم ازش بگذرم

I'm a house of cards in a hurricane

مثل یه خونه ی کاغذی میمونم که گرفتار گردباد شده باشه

A reckless ride in the pouring rain

یا یه راننده ی بی اعتنا تو سیلی از بارون

She cuts me and the pain is all I wanna feel

منو میشکونه و غم تنها چیزی میشه که بخوام احساسش کنم

She dances away just like a child

همیشه مثل یه بچه میرقصه

She drives me crazy, drives me wild

منو عاصی و دیونه میکنه

But I'm helpless when she smiles

(oh when she smiles.. she smiles..)

اما وقتی میخنده دیگه کاری از دستم برنمیاد


نوشته شده در پنجشنبه 16 تیر 1390 ساعت 06:33 ب.ظ توسط JESSICA JB نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت